Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας                  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

Η Ψυχιατρική Κλινική του ΓΝ Άρτας άρχισε να λειτουργεί τον Γενάρη του 2008 ως Κλινική 6 κλινών, διαθέτοντας 3 δίκλινους θαλάμους. Η ρητή διαβεβαίωση της διοίκησης ότι θα μας συνδράμει και η πίστη μας στην αναγκαιότητα ύπαρξης Ψυχιατρικής Κλινικής καθώς και η διάθεση προσφοράς μας, αποτέλεσαν τα μοναδικά μας κίνητρα σε αυτή τη προσπάθεια.  
Με πρωτεργάτες τους δύο πρώτους γιατρούς της και τη αμέριστη συνεργασία του παραϊατρικού προσωπικού της, γρήγορα μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της, ενώ πολύ σύντομα μεγάλωσε “αποκτώντας” αρχικά 9 και μετέπειτα 13 κλίνες.
Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι η αύξηση των κλινών υπήρξε μόνο στα χαρτιά και επειδή οι 13 ασθενείς ήταν πραγματικοί, αυτοί έπρεπε στην πράξη να «σταυλιστούν» σε 3 δίκλινους θαλάμους. Προτείναμε κάποια λύση, που βασιζόταν στην επέκταση της Κλινικής, αλλά αυτή δεν προχώρησε και έτσι αναγκαστικά προχωρήσαμε στην ανάπτυξη κλινών στους διαδρόμους, σε πρώην γραφεία προσωπικού, σε άλλες Κλινικές!
Εν τω μεταξύ προέκυψε το Μνημόνιο και η Κλινική έχει προλάβει να στελεχωθεί μόνο με 3 μόνιμους ψυχιάτρους. Ένας 4ος ψυχίατρος που είχε επιλεγεί μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες επιλογής, δεν προσλήφθηκε ακόμα ένεκα Μνημονίου. Ένα Επικουρικό Ψυχίατρο με θητεία ενός έτους που είχαμε προσλάβει τον Οκτώβριο του 2012, πλέον δεν διαθέτουμε, αφού για λόγους υγείας εκείνος παραιτήθηκε προ 2 εβδομάδων και δεν υπάρχει τρόπος άμεσης αντικατάστασης του από άλλον Επικουρικό.
Έτσι τις ανάγκες υγείας των νοσηλευομένων στην Κλινική (τουτέστιν, την κάλυψη 13 τουλάχιστον ασθενών, αφού η μέση κάλυψη κλινών της Κλινικής μας κυμαίνεται γύρω στο 120%-δες στοιχεία ESYnet), την εφημεριακή κάλυψη της Κλινικής για ολόκληρο τον μήνα, την κάλυψη των τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, την κάλυψη των τυχόν ψυχιατρικών προβλημάτων των νοσηλευομένων σε άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου, την αναγκαστική συμμετοχή ψυχιάτρου σε ποικίλες Επιτροπές του Δημοσίου, την πραγματοποίηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου αλλά και την part-time κάλυψη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του ΓΝ Άρτας οφείλουν να αντιμετωπίσουν 3 ψυχίατροι καθώς και ο μοναδικός ειδικευόμενος ιατρός στην ψυχιατρική. Βέβαια η τήρηση του ν. 3754/2009 περί χορήγησης ρεπό στους ιατρούς μετά από εφημερία, εκ των πραγμάτων και εκ πατριωτικού καθήκοντος είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Ίσως, αν είχαμε περισσότερους ειδικευόμενους ιατρούς, το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο πιεστικό. Όμως αν και έχουμε καταθέσει προ 3 ετών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο για αύξηση του αριθμού των ειδικευόμενων (από 1 σε 4) και του χρόνου ειδικότητας τους (από 1 σε 4 χρόνια), δυστυχώς οι περιορισμοί του Μνημονίου δεν ευοδώνουν τον διορισμό τους και παραμένουμε με έναν (1) και μοναδικό ειδικευόμενο. Αλλά και ένα αίτημα εσωτερικής (εντός του Νοσοκομείου) ανακατανομής του αριθμού των ειδικευομένων που επίσης καταθέσαμε στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, επίσης δεν ευτύχησε.
Ίσως, πάλι, αν η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) του ΓΝ Άρτας ήταν στελεχωμένη όπως προβλεπόταν με 1 ψυχίατρο και 1 παιδοψυχίατρο, αφού η εγγυημένη χρηματοδότηση της μέσω ΕΣΠΑ παρακάμπτοντας τους περιορισμούς του Μνημονίου, ήταν κάποια λύση, αφού ούτε θα είχαμε αιμορραγία ιατρικών δυνάμεων από την Ψυχιατρική στην προσπάθεια μας να καλύψουμε   έστω part-time την ΚΜΨΥ, αλλά και αυτός ο ψυχίατρος της ΚΜΨΥ θα συνεισέφερε στην εφημεριακή κάλυψη της Κλινικής. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει ούτε αυτό (και επειδή δεν απορροφήσαμε τα χρήματα που προορίζονταν για την ΚΜΨΥ, αυτά επιστρέφονται).
Τούτων δοθέντων, ως Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής σας ενημερώνω ότι:
-αδυνατώ εκ των πραγμάτων να καταρτίσω πρόγραμμα εφημεριών για τον μήνα Μάρτιο, πέραν της 24/3/2012,
-η φροντίδα της ψυχικής υγείας των ασθενών μας υπολείπεται ποιοτικά του επιθυμητού επιπέδου λόγω αριθμητικής ανεπάρκειας του ιατρικού προσωπικού,
-η νοσηλεία των ασθενών στην Ψυχιατρική Κλινική πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές συνθήκες τέτοιες που δεν τιμούν την ανθρώπινη φύση και επιπλέον προσβάλλουν τα δικαιώματα τους (όπως προβλέπονται στην Υ5α/οικ/16743 εγκύκλιο του ΥΥ&ΚΑ).


Μετά τιμής                 
 Άρτα, 21/2/2013

Ν. Μπιλανάκης
Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής ΓΝ Άρτας
Πρόεδρος ΤΕΨΥ Άρτας-Πρέβεζας