Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Οι πολίτες της Πρέβεζας Υπογράφουν -Απαιτούν -Διεκδικούν για την Υγεία


Σε εκατοντάδες αντίτυπα ήδη διακινείται από  τους εργαζομένους του Νοσοκομείου Πρέβεζας αλλά και  από μέλη άλλων σωματείων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα Υγείας Πρέβεζας κείμενο ψηφίσματος των πολιτών της Πρέβεζας με βάση το οποίο   οι Πολίτες της Πρέβεζας διεκδικούν και απαιτούν


üΔημόσιες, πλήρεις, δωρεάν και  υψηλού επίπεδου  υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  για όλους μας , χωρίς χαράτσια και αποκλεισμούς
ü Την αναβάθμιση του υπάρχοντος Δημόσιου Νοσοκομείου  Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας στο νομό μας
üΚαμία συρρίκνωση ή  κατάργηση υπηρεσιών , τμημάτων, κλινικών  του υπάρχοντος  Νοσοκομείου ή μείωση του προσωπικού του. Όχι στη  συγχώνευσή του ή υποβάθμιση του  ρόλου  του .
ü Την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου  δημόσιου νοσοκομείου  στην Πρέβεζα , πλήρως εξοπλισμένου και κατάλληλα στελεχωμένου που να καλύπτει  πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής.

Ήδη μέσα στις πρώτες  μέρες το κείμενο   υπογράφεται  από εκατοντάδες πολίτες  του νομού μας.

Στόχος είναι η συλλογή αρκετών χιλιάδων υπογραφών μέσα στο μήνα Φεβρουάριο  από όλους τους πολίτες του νομού μας που θα κατατεθούν  ως απαίτηση-διεκδίκηση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα.

Παραθέτουμε το κείμενο -ψήφισμα

                               ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                           ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΩΡΩ  ΟΤΙ
1) Η Υγεία είναι το βασικότερο κοινωνικό αγαθό χωρίς το  οποίο δεν νοείται η ζωή και η κοινωνική και οικονομική   δραστηριότητα 
2) Υποχρέωση κάθε κοινωνίας είναι μέσα από ένα  δημόσιο δίκτυο  δομών και υπηρεσιών  να υπερασπίζει και να προάγει  αυτό τo αγαθό για όλα τα μέλη της.
3) Σήμερα η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς λόγω των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών τα εισοδήματα μειώνονται, μισθοί και συντάξεις περικόπτονται , ο αριθμός των ανέργων  αυξάνει καθημερινά, και όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 
4) Τις παρεχόμενες  υπηρεσίες υγείας  τις έχω τριπλο- πληρώσει μέσα από τους άμεσους και έμμεσους φόρους που έχω καταβάλει και καταβάλλω, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή μου  στο ασφαλιστικό ταμείο μου

                   ΥΠΟΓΡΑΦΩ –ΑΠΑΙΤΩ –ΔΙΕΚΔΙΚΩ

1) Δημόσιες, πλήρεις, δωρεάν και  υψηλού επίπεδου  υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  για όλους μας , χωρίς χαράτσια και αποκλεισμούς. Από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση.
2) Την αναβάθμιση του υπάρχοντος Δημόσιου Νοσοκομείου  Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας στο νομό μας
  • Mε γενναία και επαρκή χρηματοδότησή τους  από τον κρατικό προϋπολογισμό
  • Τη στελέχωσή  τους με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό
  • Tον εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και
  • επέκταση των  παρεχόμενων υπηρεσιών τους,ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες όλου του πληθυσμού της περιοχής μας αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της .
3) Καμία συρρίκνωση ή  κατάργηση υπηρεσιών , τμημάτων, κλινικών  του υπάρχοντος  Νοσοκομείου ή μείωση του προσωπικού του. Όχι στη  συγχώνευσή του ή υποβάθμιση του  ρόλου  του .
4) Την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου  δημόσιου νοσοκομείου  στην Πρέβεζα , πλήρως εξοπλισμένου και κατάλληλα στελεχωμένου που να καλύπτει  πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ