Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

1:24 είναι η αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το 2012!Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται και μετά την δημοσιοποίηση των τελευταίων επίσημων  στοιχείων για το μήνα Δεκέμβριο 2012 από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), την οποία εξακολουθεί να μη θέλει να βλέπει ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή πάλι για αναλογίες …1:5 και 1:10!


ΜΗΝΑΣ
Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
    *
  *
  *
 *
  175
  18
  3
  -154
  249
  24
  4
  -221
  298
  34
21
  -243
  497
    5
  0
  -492
  361
    7 
  1
  -353
  349
    0
  0
  -349
  287
    7
  0
  -280
  291
    0
  0
  -291
  448
    2
  0
  -446
  360
  28
  0
  -332
  970
  28
  0
  -970
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
4285
153
29
-4103

*για το μήνα Ιανουάριο δεν υπάρχουν ξεχωριστά δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για τα νοσοκομεία .

Συνολικά για το 2012 για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ:

Αποχωρήσεις : 4285
Προσλήψεις-Μεταφορές: 182
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων :4103
Αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις 1/23,54 = 1/24 περίπου

Η κατάσταση δεν είναι πλέον απλώς  κακή από πλευράς στελέχωσης στα Δημόσια νοσοκομεία.Εξελίσσεται σε τραγωδία με βαρύτατες επιπτώσεις και στους ασθενείς και στο ίδιο το προσωπικό .