Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Προσλήψεις συμβασιούχων γιατρών και νοσηλευτών από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Η προκήρυξη αφορά στελέχωση ΜΕΘ και ειδικών τμημάτων νοσοκομείων του ΕΣΥ σε όλη την επικράτεια.

Α. Σαράντα (40) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. Ιατρών και ειδικότερα:

(Ι) Δεκαέξι (16) ιατρών για την κάλυψη αναγκών των ΜΕΘ των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, σε όλη την επικράτεια με :
εξειδίκευση στην εντατικολογία ή  αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ (16) 

(ΙΙ) Είκοσι τεσσάρων (24) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών των εν γένει Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, σε όλη την επικράτεια, ως εξής :

ειδικότητα αγγειοχειρουργικής (1)
ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής (1)
ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής - επεμβατικής ακτινολογίας (1)
ειδικότητα παθολογίας με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία (5)
ειδικότητα παθολογίας (2)
ειδικότητα αναισθησιολογίας (1)
ειδικότητα νεφρολογίας (2)
ειδικότητα ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας (1)
ειδικότητα νευροχειρουργικής (1)
ειδικότητα βιοπαθολογίας (1)
ειδικότητα παιδιατρικής (2)
ειδικότητα παιδιατρικής με εξειδίκευση στη νεογνολογία (1)
ειδικότητα πνευμονολογίας - φυματιολογίας (1)
ειδικότητα γενικής χειρουργικής (1)
ειδικότητα καρδιολογίας (1)
ειδικότητα ψυχιατρικής (2)

Οι προσλήψεις κα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για την κάλυψη αναγκών των ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και την εν γένει κάλυψη Ειδικών Μονάδων και τμημάτων Νοσοκομείων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
  

Β. Εκατόν ενενήντα (190) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών και ειδικότερα: 

Κατηγορία ΠΕ Νοσηλευτών (34)
Κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτών (141)
Κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών (15)

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη   στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής) μέχρι και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 14:00.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ