Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Έγκριση για αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών μηνός Νοεμβρίου 2012 του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Για να ανακτήσετε την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Η ίδια απόφαση ορίζει την υλοποίησή της  από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας με την μεταβίβαση των προαναφερομένων αντιστοίχων των νοσοκομείων πιστώσεων δια επιτροπικού εντάλματος στην ΥΔΕ κάθε νομού
Την μέριμνα εκ μέρους των αναφερόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την τακτοποίηση της δαπάνης εντός των ορίων των προαναφερομένων χορηγούμενων ποσών
Τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων ποσών στον επόμενο μήνα.

Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας εγκρίθηκε το ποσό των 34.144,27 ευρώ.