Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διευθετεί τις οφειλές των προμηθευτών των Νοσοκομείων

Όπως είχαμε δημοσιεύσει στις 9 του Μάρτη από το Capital.gr (κλικ εδώ), τελικά ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διευθέτησης οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές.

Με σημερινό Δελτίο Τύπου, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (κλικ εδώ) αναφέρει ότι:

Στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διακανονισμού, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τους προμηθευτές, για ένα έτος, με σταθερό επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%), επί τη βάσει των εκχωρούμενων απαιτήσεών τους έναντι των Νοσοκομείων, την κάλυψη των οποίων εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό, εξοφλούνται τα χρέη των προμηθευτών προς τα Δημόσια Νοσοκομεία και διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ειδικό Γραφείο της Τράπεζας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οδό Πεσμαζόγλου 2-6, στην Αθήνα, (Υπεύθυνες εξυπηρέτησης, κα Μπέζα Μαρία, κα Μόκαλη Κατερίνα, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3704076, 210 3704534, fax: 210 3704600, e-mail: m.mpeza@ttbank.gr, k.mokali@ttbank.gr).

Τώρα τα Νοσοκομεία θα έχουν να κάνουν με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο!

Τα νοσοκομεία θα πρέπει εντός 12μήνου από την υπογραφή της συμφωνίας να καταβάλουν τα χρήματα στο Τ.Τ. και αν δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα στη συμφωνία θα υπάρχει πρόβλεψη παράτασης των ομολογιακών δανείων.

Υπολογίζεται ότι το όφελος για το Τ.Τ. Θα ξεπεράσει τα 30 με 35 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο!