Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Καταγγελία της ΑΔΕΔΥ για Υπηρεσιακές μεταβολές παρα την προκύρηξη των εκλογών

Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα;

Αθήνα 8 . 9. 2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλ 2131616900

Fax 2103246165

Αριθμ. Πρωτ.403

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την έκδοση εκατοντάδων πράξεων για μετατάξεις, κρίσεις, διευθετήσεις πελατειακής μορφής, παρά την προκήρυξη των εκλογών.

Αυτές οι διοικητικές και υπηρεσιακές πράξεις είναι μόνο ένα, από τα πολλά, δείγματα για: το τι φταίει και πως δημιουργείται η αντιπαραγωγική πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης ή πως εννοείται, εφαρμόζεται το «νοικοκύρεμα και η ορθολογικότητα».

Παραβιάζεται ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και εγείρονται σοβαρά πολιτικά ζητήματα ισοτιμίας και δεοντολογίας στη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.