Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Στον ...κάδο .

Εκεί πετάει την περιβόητη κλαδική συμφωνία που υπέγραψε το περασμένο Δεκέμβρη με τους νοσοκομειακούς γιατρούς ο Αβραμόπουλος!!!

Αφού λοιπόν απεδείχθη αναξιόπιστος ακόμη και σε αυτά που υπέγραψε,και μπροστά στην άρνηση των κατά τόπους επιτρόπων να υπογράψουν πληρωμές πάνω από 7 εφημεριών σε νοσοκομειακούς γιατρούς, καταφεύγει σε απίστευτη δολιότητα.

Με επιστολή του , που έχει πλέον μόνο αξία ευχής, ζητά στην ουσία από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την καταπάτηση της συμφωνίας που ο ίδιος υπέγραψε!

Προσέξτε :"Η αναγραφή του ονόματος του γιατρού στο πρόγραμμα των εφημεριών και η πραγματοποίησή τους, ανεξάρτητα από το συνολικό τους αριθμό, σηματοδοτεί την αποδοχή του γιατρού να εργαστεί και καθιστά νόμιμη τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων, που αφορούν την αποζημίωση του για εργασία , που παρέχει"!!!


Και με αυτό τον τρόπο στέλνει στα σκουπίδια την "κλαδική συμφωνία"!

Οπότε ,αγαπητοί μου και αγαπητές μου εμπρός όχι πλέον για 48ωρο αλλά για 100ωρο !!

΄Οποιος πρόλαβε τον Κύριον είδε!