Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Τοπίο στην ομίχλη!


Με μια δέσμη μέτρων που δημοσιεύονται στο "Έθνος της Κυριακής" σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ να αναδιοργανώσει το ΕΣΥ.Έτσι:

9 πυλώνες για ένα νέο ΕΣΥ
Ισχυρές ενέσεις για να συνέλθει το υπερχρεωμένο και διαλυμένο Σύστημα Υγείας ετοιμάζουν στην Ιπποκράτους
20/9/2009

Αμεσα μέτρα, που θα αποτελέσουν «ισχυρές ενέσεις» για να... συνέλθει το υπερχρεωμένο και διαλυμένο Σύστημα Υγείας, για να οργανωθεί ένα νέο σύγχρονο και αποτελεσματικό ΕΣΥ, προγραμματίζει να εφαρμόσει από την επομένη των εκλογών το ΠΑΣΟΚ.

Mεταξύ άλλων αυξάνεται κατά 2,3 δισ. ευρώ η ετήσια κρατική χρηματοδότηση. Επανέρχεται η λίστα φαρμάκων. Ελέγχονται δαπάνες, προμήθειες, οικονομικά των νοσοκομείων. Στελεχώνονται άμεσα και λειτουργούν όλες οι «παροπλισμένες» κλίνες Εντατικής. Καλύπτονται τα κενά του προσωπικού με 3.000 νέες προσλήψεις κάθε χρόνο, πέραν της κάλυψης των κενών λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Οργανώνεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς. Στόχος με τις 9 βασικές παρεμβάσεις να αλλάξει το ΕΣΥ, που ως τώρα γνωρίζουμε.

1. Αύξηση χρηματοδότησης
Για πρώτη φορά, μετά από 6 χρόνια, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδά τους και χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση, μαζί όμως με αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης, με ελέγχους των οικονομικών και διαφάνεια σε όλες τις βαθμίδες.

Αυξάνεται κατά 2,3 δισ. ευρώ (1% του ΑΕΠ) η ετήσια κρατική χρηματοδότηση. Καθιερώνεται ένα διαφανές και αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών με ενιαίες προδιαγραφές, ενιαία κωδικοποίηση ειδών, δημοσιοποίηση εύρους τιμών.

Οι προμήθειες των νοσοκομείων θα γίνονται πλέον μέσω ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

2. Ολοήμερα νοσοκομεία
Θεσπίζεται ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων (έμφαση στα απογευματινά χειρουργεία και τα εργαστήρια), ανεξάρτητα ΤΕΠ και αναδιοργάνωση των εξωτερικών ιατρείων.

Θα αναπτυχθούν Κλινικές και Χειρουργεία Ημέρας.

Επίσης θα στελεχωθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που σήμερα μένουν ανενεργές λόγω έλλειψης προσωπικού και των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), καθώς και δημιουργία νέων ΜΕΘ και ΜΑΦ. Τέλος θα αναπτυχθούν Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

3. Τα ιατρεία της γειτονιάς
Ολοκληρώνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τη δημιουργία δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με σταδιακή ένταξη ιατρείων και υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ.

Θα λειτουργήσουν Μονάδες Οικογενειακής Ιατρικής με ειδικούς γιατρούς (ο οικογενειακός γιατρός θα επιλέγεται ελεύθερα από τις οικογένειες) και Δημοτικά Κέντρα Αναφοράς με 24ωρη κάλυψη του πληθυσμού.

Τέλος, εντάσσονται και ενοποιούνται όλες οι υπηρεσίες παροχής ΠΦΥ, δηλαδή Αστικά κέντρα Υγείας, κέντρα φροντίδας γειτονιάς, κέντρα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

4. Επανέρχεται η λίστα φαρμάκων
Επανέρχεται η λίστα φαρμάκων. Προχωρεί η εφαρμογή μιας σύγχρονης πολιτικής για το φάρμακο, με τη χρήση ενιαίου τύπου μηχανογραφικά ελεγχόμενης συνταγής, για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Ενισχύεται η πολιτική των γενοσήμων, δηλαδή των αντιγράφων φαρμάκων, που έχει λήξει η πατέντα τους και είναι, βάσει ελέγχων και σχετικών εγκρίσεων, ακριβώς ίδια με τα πρωτότυπα (κατά πολύ φθηνότερα από τα πρωτότυπα).

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αναβαθμίζεται σε μοναδικό όργανο πραγματικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς του φαρμάκου.

Προχωρεί η καθιέρωση ατομικής χρέωσης και ημερήσιας δόσης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών στα νοσοκομεία.

5. Χρήση τεχνολογίας
Γίνεται αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογή του «Ηλεκτρονικού Φακέλου ασθενούς».

Δημιουργείται ακόμη το «εθνικό κέντρο ποιότητας, αξιολόγησης και πιστοποίησης υπηρεσιών υγείας».

Εχει προβλεφθεί επίσης η ίδρυση και λειτουργία υπηρεσίας «Εξασφάλισης Ποιότητας» σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει ήδη ειδικό σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πολιτικών ποιότητας (quality management).

Tέλος, θα καθιερωθεί η υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ασθενών, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο.

6. Στρατηγική πρόληψης
Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την υγεία υπάρχει στρατηγική, για την πρόληψη, την προαγωγή, την προστασία της υγείας και για τη Δημόσια Υγεία.

Δημιουργείται Ινστιτούτο πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της υγείας, με παράλληλη λειτουργία περιφερειακών εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.

Εμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, με ένα δίκτυο από Ειδικά Κέντρα. Μέτρα για τα κληρονομικά και τα σπάνια νοσήματα, μέτρα πρόληψης για τους παράγοντες κινδύνου και την αποτροπή των ατυχημάτων.

Κυρίως πρόληψη με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικών ελέγχων (screening), σε όλη την επικράτεια, ειδικά κέντρα θα κάνουν μαστογραφίες και τεστ παπ, για να εντοπίζονται οι ανυποψίαστες γυναίκες που έχουν σε αρχικά στάδια ογκολογικά ευρήματα, καθώς μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν. Ανάλογοι έλεγχοι θα γίνονται και στους ενήλικες άνδρες, για πιθανό καρκίνο του προστάτη.

7. Κανόνες στον ιδιωτικό τομέα
Με τα πρώτα νομοσχέδια θα προχωρήσει η θέσπιση προδιαγραφών λειτουργίας, με ενιαίους κανόνες, για όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προβλέπονται διαφανείς συμβάσεις των ταμείων, με κεντρική διαπραγμάτευση.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση Υγειονομικού Χάρτη και του νέου χωροταξικού σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας.

8. Ειδικότητες και αξιολόγηση
Για τους γιατρούς προβλέπεται η αναδιοργάνωση της διαδικασίας χορήγησης ειδικότητας, με την εισαγωγή νέου εκπαιδευτικού προγράμματος ανά ειδικότητα.

Επίσης ανάπτυξη των νέων ιατρικών ειδικοτήτων της Γενικής ιατρικής, της Κοινωνικής ιατρικής, της Ιατρικής της Εργασίας, της Ιατρικής αποκατάστασης και της Γενετικής.

Για τους νοσηλευτές, γίνεται επέκταση και αναβάθμιση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων και των άλλων επαγγελμάτων υγείας, με αξιοκρατία και συστηματική αξιολόγηση παντού.

9. Σύγχρονο μάνατζμεντ
Τα νοσοκομεία να είναι αυτόνομες λειτουργικές μονάδες με σύγχρονη διοίκηση. Απαιτείται μάνατζμεντ με στόχους, σχέδιο δράσης, κανόνες διαφάνειας, αξιολόγηση έλεγχο και λογοδοσία. Αυτό θα γίνει με αλλαγή του ενιαίου πλαισίου οργάνωσης νοσοκομείων, αλλά και αποκατάσταση της αξιοκρατίας.

Καθίσταται υποχρεωτική και άμεση η εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και ενιαίας κωδικοποίησης πράξεων, εντύπων και υλικών, ενώ θα υπάρχουν κλειστοί προϋπολογισμοί και θα γίνει αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης. Η πληροφορική θα περάσει παντού, με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της.Μερικές παρατηρήσεις.


Πέρα από τη γενικότητα της πρότασης ορισμένων μέτρων(όπως η αναδιοργάνωση της διαδικασίας χορήγησης ειδικότητας στους γιατρούς) , που περιμένουμε να δούμε αναλυτικά τι θα προταθεί, πέρα από το θετικό καταρχήν ορισμένων άλλων από τα προτεινόμενα μέτρα, που μπορεί όμως να αποτελούν και προεκλογικές υποσχέσεις , φαίνεται από τη συγκεκριμένη δέσμη ότι θα αξιοποιηθεί και θα ενισχυθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα , των ΜΚΟ και των Δήμων τόσο στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και στη λειτουργία των Νοσοκομείων.

Επίσης τι σημαίνει 3000 προσλήψεις το χρόνο πέρα από την αντικατάσταση των συνταξιοδοτούμενων;Μόνιμες προσλήψεις ή επικουρικοί, συμβασιούχοι ,stage κλπ;Νοσηλευτές; Γιατροί; Λοιπές Ειδικότητες;Γιατροί και νοσηλευτές;

Τι σημαίνει απογευματινά χειρουγεία; Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στον κάθε επιτήδειο να φέρνει την πελατεία του το απόγευμα και να τη χειρουργεί με... το αζημίωτο φυσικά και... από δω πάνε οι άλλοι;

Δεν ακούσαμε κάτι για κατάργηση των ΣΔΙΤ....έστω στην υγεία.

Ούτε για την μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων.


Θολούρα ρε παιδιά.Πολύ θολούρα!