Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Επανεξαγγελία προσλήψεων πολύ κάτω από τις άμεσες ανάγκες του ΕΣΥ
Ενώ όλα αυτά τα χρόνια είναι χιλιάδες, για να μη πούμε δεκάδες χιλιάδες, συνολικά οι καθαρές απώλειες  θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ,  λόγω των αποχωρήσεων- συνταξιοδοτήσεων των εργαζομένων και των μηδενικών έως ελάχιστων προσλήψεων , ο υπουργός υγείας συνεχίζει να εξαγγέλλει  (για την ακρίβεια να επανεξαγγέλει-ΚΛΙΚ ΕΔΩ )ένα αριθμό νέων προσλήψεων,   οι οποίες ακόμη και αν πραγματοποιηθούν  είναι πολύ κάτω όχι μόνο από τις άμεσες ανάγκες αλλά και σχέση με τους εργαζόμενους  που έχουν αποχωρήσει από το σύστημα.

Σχετικό απόσπασμα από τοποθέτηση του υπουργού χθες στη Βουλή:
«Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι έχουμε πάρει ήδη την έγκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως να κάνουμε άλλες διακόσιες πενήντα προσλήψεις μονίμων γιατρών και διακόσιες πενήντα προσλήψεις μονίμων νοσηλευτών, πέραν των επικουρικών που ανακοίνωσα στην πρωτολογία μου, μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου και στις αρχές του επομένου έτους, στο πρώτο εξάμηνο του 2014, θα μπορέσουμε να κάνουμε άλλες πεντακόσιες προσλήψεις γιατρών και άλλες πεντακόσιες προσλήψεις νοσηλευτών».