Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Υποβαθμίζονται και καταργούνται Κέντρα ΥγείαςΗ πρόταση για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  (ΠΦΥ) υπό την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση της task force (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικότερης  πολιτικής παροχής ενός ελαχίστου και ανεπαρκούς πακέτου παροχών  ΠΦΥ στους  πολίτες  («βασική δέσμη υπηρεσιών» την ονομάζει η πρόταση)  και από εκεί και πέρα μεταφορά της  δαπάνης απευθείας στους πολίτες. Εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ΠΦΥ  .

Θα έχουμε το χρόνο το επόμενο  διάστημα να ασχοληθούμε και με επιμέρους πλευρές  και ζητήματα  που θέτουν  τόσο η πρόταση  για της Επιτροπής   Σουλιώτη (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) όσο και η πρόταση υπό την επίβλεψη της Task Force.

Ένα πρώτο στοιχείο  που φαίνεται από τις προτάσεις -και είναι πλέον σίγουρο ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί- είναι η μεγάλων διαστάσεων συρρίκνωση και υποβάθμιση των  δομών της ΠΦΥ ιδιαίτερα των Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι  η έκθεση και πρόταση της επιτροπής υπό την Task Force προτείνει:
 
"Δομές παροχής ΠΦΥ:
- Κέντρα Υγείας καλύπτοντας κατά μέσο όρο 50.000-100.000 πληθυσμό
- Οικογενειακά ιατρεία – μακροπρόθεσμα, με 3-5 οικογενειακούς ιατρούς, 1 παιδίατρο, επαγγελματίες υγείας και διοικητικό προσωπικό, καλύπτοντας 5-10.000 πληθυσμό, συμπληρούμενα από ατομικά ιατρεία οικογενειακών ιατρών, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν.
- Περιφερειακά Ιατρεία."

Από τα πληθυσμιακά δεδομένα που προτείνει η επιτροπή να καλύπτει ένα κέντρο Υγείας ( 50.000-100.000 κατοίκους κατά  μέσο όρο) είναι φανερό ότι θα παμε σε μια μεγαλης έκτασης συρρίκνωση του αριθμού τους, ενώ ένας μεγαλος αριθμός από  αυτά θα μετατραπεί σε Οικογενειακά Ιατρεία ( πληθυσμιακή κάλυψη 5-10.000 κατοίκων )