Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας υπαίθρου και την κάλυψη των αγροτικών ιατρείωνΜε νομοθετική τροπολογία:

  • Δεν θα μπορεί να θεσμοθετηθεί τίτλος ιατρικής ειδικότητας, αν δεν προσκομιστεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο γιατρός έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου. Το ίδιο θα ισχύει και για τους γιατρούς εκείνους που έχουν κάνει την ειδικότητά τους στο εξωτερικό. 
  • Ένας γιατρός δεν μπορεί να προσληφθεί στο ΕΣΥ αν δεν έχει εκπληρώσει τη θητεία του ως αγροτικός γιατρός.
  • Ένας γιατρός δεν θα μπορεί να κάνει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, αν δεν έχει ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου..
  • Στις άγονες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές αν η θέση του αγροτικού ιατρού, που προκηρύσσεται, δεν καλυφθεί, τότε μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί ήδη στο αγροτικό ιατρείο ή στο κέντρο υγείας ή στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και πέραν των 12 μηνών, που ισχύει σήμερα μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση, δε, που ενδιάμεσα καλυφθεί η θέση, θα μπορεί να παραταθεί η θητεία του γιατρού που υπηρετεί πηγαίνοντας σε κάποιο άλλο αγροτικό ιατρείο ή κέντρο υγείας