Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Εκεί οδηγεί τα νοσοκομεία η κυβερνητική πολιτική!!!Απάντηση σε όσους εξακολουθούν να θολώνουν τα νερά στην Πρέβεζα και να αποκρύπτουν   από τους Πρεβεζάνους  πολίτες τη γενοκτόνα συγκυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης του νοσοκομείου αποτελεί η απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου Πρέβεζας να υποβάλει αίτημα μέσω της 6ης Υπε στον Υπουργείο Υγείας  για την επιχορήγηση του Νοσοκομείου με το αναγκαίο ποσό για την προμήθεια και χορήγηση του φαρμάκου , για να συνεχίσει ο ασθενής να ζει!!!!

Η απόφαση (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  αναφέρει:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ΔΣ/639/20/5/2013 εισήγηση του Διευθυντή Φαρμακείου, που έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Την 10819/172 από 21/5/2013 γνωμάτευση του ασθενούς.................. από το Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για αλλαγή της θεραπείας του λόγω αύξησης σωματικού βάρους. Από το Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα η δοσολογία ήταν 2 (fl) ELAPRASE την εβδομάδα.
2. Το κόστος αγοράς του παραπάνω φάρμακου για το 2012 ήταν 256.717,34 ευρώ. Με την αλλαγή της δοσολογίας το κόστος θα ανέλθει σε 434.965,44 ευρώ συν 28.272,75 ΦΠΑ συνολικά 463.238,19.
3. Ότι ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου αγοράς φαρμάκων κάθε έτος μειώνεται, και για το έτος 2013 είναι 1.323.653,11 ευρώ και ο οποίος δεν επαρκεί για την προμήθεια και πληρωμή των φαρμάκων που είναι αναγκαία για την κάλυψη του Νοσοκομείου για όλο το έτος .
Παρακαλούμε για την απόφαση σας για την συνέχιση χορήγησης του φαρμάκου υψηλού κόστους στον ασθενή ..............
Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει
Να συνεχισθεί από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου η χορήγηση του φαρμάκου υψηλού κόστους στον ασθενή ...........με την αλλαγή της δοσολογίας, που προκύπτει από την ιατρική γνωμάτευση του Γ.Ν. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
Να υποβληθεί αίτημα μέσω της 6ης Υ.Π προς το Υπουργείο Υγείας για την επιχορήγηση του Νοσοκομείου με το αναγκαίο ποσό για την προμήθεια και χορήγηση του φαρμάκου".

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά.