Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Πρόσληψη επικουρικού (μη ιατρικού) προσωπικού στην 5η και 6η Υγειονομική ΠεριφέρειαΔημοσιεύτηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που κατανέμουν τις θέσεις για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία της 5ης και 6ης Υπε.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ (ΦΕΚ Β /1121 / 10.05.2013)

Καρατομήθηκαν οι αρχικά 6 θέσεις (υποτίθεται ανεπισήμως)  που προβλέπονταν (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  για το Νοσοκομείο Πρέβεζας και τελικά θα δοθούν μόνο 3 !!!

Υπόψη ότι στο ίδιο νοσοκομείο το προηγούμενο έτος  είχαν δοθεί 10 θέσεις.
Αν αυτό σημαίνει για κάποιους κατι…

     ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΧΟΥΜΕ:                     Γ.Ν. − Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 (σε μήνες)
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
1
12

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ)

1
12

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1
12


                          Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΝ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
1
12

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
12
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
1
12

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
12

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
12

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Μ.Ε.Θ.)
2
12

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Μ.Ε.Θ.)
2
12

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2
12

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
1
12

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

5
12                          Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                            «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΤΕ ΜΑΙΩΝ
2
12

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Μ.Ε.Θ.)
2
12

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2
12

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
1
12

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
12
                              Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1
12

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ)

1
12

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
1
12

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ
2
12

                               Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1
12

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ)

1
12

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1
12


                               Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
12

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
12

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

3
12

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
12

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
1
12

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
1
12