Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων


Διαβάστε πρώτα μια ανάρτησή μας στις 26 Νοεμβρίου ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Με την παράγραφο 3 του άρθρ. 34 του νέου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», ΚΛΙΚ ΕΔΩ, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή  προτείνεται η κατάργηση του δεύτερου εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11 (Μισθολόγιο). που προέβλεπε μισθολογική κατάργηση του πλεονάζοντα χρόνου μετά την καταταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια

Βαθμολογικά δεν επέρχεται  αλλαγή