Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

Τι ξημερώνει.
Σε αρχηγούς -κόμματα...
...και στους υπόλοιπους.