Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Τα χαιρετίσματα στην εξουσία.

Όταν οι νέοι σε μια κοινωνία έχουν να επιλέξουν  ή το ρουσφέτι για μια θέση στον εργασιακό μεσαίωνα των stage και της "ευαλφάλειας" ή το καταθλιπτικό  σκοτάδι της ανεργίας....ε τότε αυτή η κοινωνία  και αυτό το σύστημα δεν διορθώνεται .
Απλά ανατρέπεται.

Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν στην εξουσία!