Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α Η1Ν1 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Σε υλοποίηση των προτάσεων του Εθνικού Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της Νέας Γρίπης, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος,  που αφορά επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α Η1Ν1 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.


Η εγκύκλιος εδώ