Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Σε ισχύ το παλιό καθεστώς για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  ΦΕΚ 216 τεύχος Α, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2009 το Προεδρικό Διάταγμα 188, με το οποίο καταργείται το Π.Δ. 180/2009 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

Στο άρθρο 2 αναφέρει:

Από το υπ αριθμό  84/2001 ΠΔ το οποίο επανέρχεται σε ισχύ αναστέλλεται για διαστημα τριών (3) μηνών η εφαρμογή των διατάξεων:

άρθρο 4     παράγραφος 1 εδάφιο β

άρθρο 11   παράγραφος 1 εδάφιο η
                παράγραφος 2
                παράγραφος 3 εδάφιο α-δ
                παράγραφος 4 εδάφιο β

άρθρο 14   παράγραφος 1
                παράγραφος 2 εδάφιο δ

Αναστέλλεται ωσαύτως και η εξέλιξη των εκκρεμών διοικητικών διαδικασιών που έχουν εκκινήσει βάσει των ως ανω διατάξεων των οποίων αναστέλλεται η ισχύς.

Από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας:  http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=8064663

  Με την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 180 επανέρχεται σε ισχύ το Π.Δ. 84/2001,του οποίου αναστέλλονται για διάστημα 3 μηνών διατάξεις που αφορούν την χορήγηση αδειών Π.Φ.Υ. σε ιατρικές εταιρίες κάθε μορφής. Δεν θίγονται οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων και εργαστηρίων από ιατρούς-φυσικά πρόσωπα.