Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Υπό την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα για τις ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.)

   Αθήνα: Ιουλιανού 42-46 τ.κ. 10434
                Τηλ.: 2108234914,fax: 2108234916, κιν.: 6936557550
   Θεσσαλονίκη: Προξένου Κορομηλά 51 τ.κ. 54645
                Τηλ.: 2310889042, fax: 2310889043, κιν.: 6932410013
               
www.pasonop.gr  email: pasonopconfederation@yahoo.gr

Αθήνα, 19/10/2009

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

«Υπό την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα για τις ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού»

        Υπό την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται η Ελλάδα, μετά την υποβολή σχετικής καταγγελίας της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) την περασμένη Άνοιξη.
          Η ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. επαναλαμβάνει για μια φορά ακόμη, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το διεθνή διασυρμό της χώρας καθώς και τις όποιες συνέπειες ή κυρώσεις που πιθανά προκύψουν από την έρευνα αυτή, η οποία θεωρούμε ότι βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν αλλά και δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα Ελληνικά νοσοκομεία, θα οδηγήσει σύντομα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΝΟΠ


Σε σχετικό δημοσίευμα τον Απρίλιο (κλικ εδώ) είχαμε ενημερώσει για την απόφαση της ΠΑΣΟΝΟΠ να προσφύγει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Υπουργείου Υγείας, για τις τραγικές ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού και τη συστηματική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας στα Ελληνικά Νοσοκομεία.