Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Καλές διαδρομές...


Αξίζει να προσεχθεί  αυτή παράγραφος του άρθρου 1, της  1ης τροπολογίας  του Υπουργείου Υγείας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ).
Τι λέει:
«Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ, που ανήκουν στην ιδία ΥΠε , στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγεία και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού  Υγείας , η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού , νοσηλευτικού, διοικητικού)  από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας ΥΠΕ , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων . Αρμοδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της ΥΠΕ και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης»

Καλές διαδρομές…

Υ.Γ : Παρεμπιπτόντως, έτσι κάπως ξεκινά και το ειδύλλιο των Νοσοκομείων Πρέβεζας –Λευκάδας;
Άντε και καλή παντρειά!!!