Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Το ΦΕΚ με την κατάργηση μηχανογραφικής άδειας και τις αλλαγές στη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, τις εκπαιδευτικές άδειες, τις άδειες εξετάσεων, τις γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210 (ΦΕΚ 254/ Α / 21 Νοεμβρίου 2013)
"Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".