Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Απόφαση για έγκριση αποζημίωσης για νυχτερινά και αργίες, μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, του προσωπικού (πλην ιατρών ) των Νοσοκομείων

Η απόφαση ΕΔΩ
Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας το εγκεκριμένο κονδύλι  είναι   35.490,25 ευρώ