Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Ερώτηση του βουλευτή Κώστα Μπάρκα στη βουλή για το λιμενικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας


Ο βουλευτής  Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας κατέθεσε ερώτηση στη βουλή σχετικά με την κατασκευή του Λιμενικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα Πρέβεζας

Με την αριθμ. 9/συν.2/24.01.2005 γνωμοδότηση της Νομαρχίας Πρέβεζας και ακολούθως των αριθμ. 1149/20.04.2005 και 641/13.03.2009 αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, περί α) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και β) τροποποίησης αυτών ως προς την οριζοντιογραφία του πεζοδρόμου πρόσβασης στο έργο, αντίστοιχα, αποφασίστηκε η κατασκευή του έργου «Λιμενικό - Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».

H χωροθέτηση γίνεται σε μια περιοχή («Παργινόσκαλα» Παντοκράτορα Πρέβεζας), απείρου φυσικού κάλλους και σπάνιου οικοσυστήματος.

Στον οικισμό του Παντοκράτορα, υπάρχουν 4 – 5 επαγγελματίες ψαράδες και μαζί με τους ερασιτέχνες ανέρχονται στους 18. Η πλειοψηφία αυτών (15 στους 18) αντιτίθεται στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Και αυτό διότι στην γύρω περιοχή και σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν λιμενικά καταφύγια στα οποία καταφεύγουν οι ψαράδες της περιοχής, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. 

Για την κατασκευή θα γίνουν εκτεταμένοι εκβραχισμοί, για τη δημιουργία λιμενολεκάνης 4.700 τετραγωνικών μέτρων, εκβαθύνσεις αυτής αλλά και του διαδρόμου πρόσβασης, βάθους 3-4 μέτρων, σε μια περιοχή που τα βράχια είναι το χαρακτηριστικό, φυσικό της πλεονέκτημα και τα οποία χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία των αλιέων και τους ειδικούς ως αναπαραγωγική περιοχή των ψαριών του Αμβρακικού. Είναι διαπιστωμένο ιδιαίτερα ότι στο σημείο αυτό έρχονται από τον Αμβρακικό και αναπαράγονται πολλά είδη ψαριών, όπως κέφαλοι, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, λαβράκια, τα οποία και θα αφανιστούν.

Η μελέτη προβλέπει κυματοθραύστη 165μ. μήκος και ύψος 3,5μ., πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ο ωφέλιμος χώρος σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας θα μπορεί να εξυπηρετήσει 60 επαγγελματικά, 10 ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη και 2-4 γρι-γρι και μηχανότρατες.

Δεν είναι αρκετά μεγάλος ώστε να πείθεται και ο πιο κακόπιστος ότι το έργο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των λίγων αλιέων του Παντοκράτορα; Ότι αυτό το έργο είναι κατ’ ευφημισμόν αλιευτικό και στην πραγματικότητα θυσιάζεται μια περιοχή απείρου κάλλους, στο όνομα αμφίβολων εσόδων από χρήσεις τουριστικού λιμένα;

Εναντίον του συγκεκριμένου έργου, έχουν κινητοποιηθεί εκατοντάδες κάτοικοι της Πρέβεζας, όπως η «Πρωτοβουλία Πολιτών Πρέβεζας πού έχει συγκεντρώσει πάνω από 1000 υπογραφές κατά του έργου, η Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου, η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος "ΠΡΕΒΕΖΑ" και πολλοί άλλοι φορείς. Κάτοικοι της Πρέβεζας έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά της κατασκευής του έργου, η απόφαση του οποίου δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Η κατασκευάστρια εταιρεία, έχει ξεκινήσει όχι απλώς την εγκατάσταση εργοταξίου και τη διάνοιξη δρόμου, αλλά προχωρεί και στις καταστροφικές και μη αναστρέψιμες καταστροφές: εκβραχισμούς και εκβαθύνσεις, παρ’ ότι όπως προαναφέραμε εκκρεμεί  απόφαση του ΣτΕ επί της ανωτέρω αίτησης ακυρώσεως. 

Επειδή υπάρχουν υπόνοιες, λόγω του μεγέθους του έργου, ότι το αλιευτικό καταφύγιο δε θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών της περιοχής αλλά θα χρησιμοποιηθεί ως μαρίνα μεγάλων σκαφών και σκαφών αναψυχής ή και για την απομάκρυνση των αλιέων από το υπάρχον αλιευτικό καταφύγιο της Πρέβεζας.
Επειδή η αλιεία αποτελεί  βασική παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής του Αμβρακικού, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο οικοσύστημα.
Επειδή η κυβέρνηση, με την υπογραφή των Μνημονίων, έχει προβλέψει να παραχωρήσει αιγιαλούς, παραλίες, ακόμη και το βυθό της θάλασσας σε ιδιώτες.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

Τι θα κάνετε ώστε:

1) Να μη κατασκευαστεί το συγκεκριμένο λιμενικό έργο στη θέση «Παντοκράτορας» σε όλη τη θαλάσσια  έκταση της  περιοχής καθώς και του αιγιαλού της;
2) Να κατασκευαστεί από φυσικά υλικά πλωτό αλιευτικό καταφύγιο στη θέση του οικισμού, που θα εξυπηρετήσει το χρόνιο αίτημα των Παντοκρατοριτών να ελλιμενίζουν τα λίγα σκάφη τους;
3) Να μη διωχθούν σε καμία περίπτωση οι ψαράδες από το λιμάνι της πόλης μας, στο οποίο σήμερα ελλιμενίζουν τα σκάφη  τους  και να μην γίνει καμιά ιδιωτικοποίηση της χρήσης του;
4) Να μην συνεχιστεί η καταστροφή της Ακτής του Παντοκράτορα;

Ο ερωτών βουλευτής
Κώστας Μπάρκας