Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Οι διοικητές των νοσοκομείων θα αξιολογούν ποιες ειδικότητες χρειάζονται στις εφημερίες των νοσοκομείων.Στους διοικητές των νοσοκομείων  έδωσε το μαχαίρι για τις επιλέον  περικοπές στις εφημερίες των γιατρών  ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Συγκεκριμένα, κατά δήλωσή του ,οι διοικητές των νοσοκομείων  θα αποφασίζουν για την εξαίρεση ολόκληρων ειδικοτήτων γιατρών απ' τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων,  και θα φροντίζουν οι  δαπάνες να αντιστοιχιστούν με τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό κονδύλια.

Με δεδομένη την ανυπαρξία οργανωμένων και λειτουργούντων όλο το 24ωρο  αυτόνομων   τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) με κατάλληλη διασύνδεση με κλινικές και τμήματα , γίνεται σαφές ότι στη παρούσα φάση πρόκειται για μια επικίνδυνη επιλογή που αν τεθεί σε εφαρμογή επιτείνει το ήδη ανασφαλές καθεστώς λειτουργίας τμημάτων των νοσοκομείων.
Επειδή δε πλείστοι διοικητές είναι άσχετοι με το αντικείμενο και για να μην βρίσκονται μονοι "εκτεθειμένοι" σε περίπτωση που κάτι "πάει στραβά", είναι σαφές ότι το βάρος των περικοπών θα "επωμιστούν' οι διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας και τα επιστημονικά συμβούλια

Η δήλωση του Υπουργού Υγείας:ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Για τις εφημερίες επισήμανε πως «Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουν οδηγίες για το πώς να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποιες ειδικότητες για εφημερία είναι αναγκαίες και ποιες δε χρειάζονται».