Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Η Ελλάς πωλείται. Αλλά οχι σήμερα. Απο παλιά...