Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Ποιοι ψήφισαν τι στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Προς μελέτη...και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο "ΠΟΝΤΙΚΙ"