Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Κίνημα Νέων Ιατρών: Κάποιοι νομίζουν ότι με αστειότητες μπορούν να μας φοβίσουν


Κυκλοφόρησε ευρέως τις τελευταίες μέρες έγγραφο της 2ης Υ.Πε. με το οποίο ψευδώς αναφέρεται πως στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης για τους εργαζόμενους σε αυτά (επ’ αφορμή των επισχέσεων ειδικευομένων τον τελευταίο καιρό σε αυτά) και ότι η μόνη διέξοδος για τους γιατρούς σε αυτά που τους οφείλονται εφημερίες μηνών είναι η διοργάνωση συσσιτίων...

Δυστυχώς φαίνεται ότι εκτός των ιδίων, το ίδιο άσχετοι με νομικά ζητήματα είναι και οι δικηγόροι τους, αφού δεν εξηγείται αλλιώς η μη γνώση σχετικά πρόσφατης απάντησης του νομικού συμβουλίου του κράτους, πέραν του γενικότερου νομικού πλαισίου που δικαιώνει όλους τους ειδικευόμενους που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης όταν τους οφείλονται δεδουλευμένων μηνών….

Οι ειδικευόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο δικαιούνται να κάνουν επίσχεση από τακτικά ωράρια και εφημερίες, αλλα πρέπει να πληρωθούν όχι μόνο τα τακτικά ωράρια, αλλά και τις εφημερίες!!!!!!


Περισσότερα ΕΔΩ