Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Προτείνουν απομάκρυνση του νομικού συμβούλου των...συσσιτίων!


Aθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΥΠΕ)
           Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
           Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
           Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά
           Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
           Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
           Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά
           Ομοσπονδία Εργαζόμενων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
           Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά
           Διοίκηση ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
           Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας 2ης ΥΠΕ

ΘΕΜΑ: Πρόταση για άμεση απομάκρυνση του Προϊστάμενου Νομικής Υπηρεσίας από τα καθήκοντά του.

Με βαθιά λύπη λάβαμε γνώση του Αρ.Πρ.12930/240/19.5.12 έγγραφο του κ. Σημαντήρη, Προϊστάμενου της Νομικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ, στο οποίο όχι μόνο αποφασίζει και εκδικάζει, ερήμην Δικαστικής Αρχής,  τη νομιμότητα ή μη του δικαιώματος στην επίσχεση εργασίας των Νοσοκομειακών Ιατρών, αλλά ταυτόχρονα προσβάλει την αξιοπρέπεια του Ιατρικού Λειτουργήματος προτείνοντας δωρεάν συσσίτιο στους Ιατρούς αντί για πληρωμή των δεδουλευμένων.
Ενώ οι Ειδικευόμενοι και Ειδικευμένοι Ιατροί του ΕΣΥ βρίσκονται οικονομικά εξαθλιωμένοι, με το Δημόσιο να είναι υπερήμερο απέναντί τους για δεδουλευμένα πολλών μηνών, η επίσημη άποψη του Νομικού Προϊστάμενου της 2ης ΥΠΕ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις προ μηνών θέσεις του πρ. Διοικητή της 1ης ΥΠΕ, κ. Μουσιώνη, είναι ότι οι κινητοποιήσεις των χιλιάδων Ιατρών, σε πλέον των 50 νοσοκομείων της χώρας, που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας, αποτελούν παράνομη πράξη.
Βέβαια, αντίθετη ακριβώς άποψη εκφράζει η Συνεδρίαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με Αρ.Πρ.38/1.2.2011, που παράλληλα γνωμοδοτεί ομοφώνως ότι οι Ιατροί που πραγματοποίησαν επίσχεση εργασίας οφείλουν να αποζημιωθούν όχι μόνο για το μισθό τους, αλλά και υπερωριακά για τις αντίστοιχες εφημερίες κατά την διάρκεια της επίσχεσης. Ταυτόσημη γνωμοδότηση είχαν όλες οι Προϊστάμενες Αρχές των Επιθεωρητών Εργασίας, σε αντίστοιχες καταγγελίες των Ιατρών απέναντι στην υπερημερία των εργοδοτών τους.
 Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, συμπεραίνουμε ότι οκ. Σημαντήρης παρέχει λανθασμένες πληροφορίες στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ σε ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά τους Ιατρούς σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και ως εκ τούτου κρίνεται ανεπαρκής για την θέση στην οποία τελεί. Επιβεβαίωση των ανωτέρω φαίνεται να αποτελεί η απάντηση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ με Αρ.Πρ. 99/13104/28.5.12, με την οποία διαχωρίζει σαφώς τη θέση της από τις απόψεις του ανωτέρου Νομικού Προϊστάμενου.
  Πέραν τούτου, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε περαιτέρω προσβολή της αξιοπρέπειας των Ιατρικών Λειτουργών, με απόψεις περί δωρεάν σίτισής τους επί οικονομικής δυσχέρειας τους, λόγω βέβαια των περικοπών στις απολαβές και της άτυπης στάσης πληρωμής των εφημεριών.
Ο κ. Σημαντήρης παρέλειψε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την σίτιση των υπόλοιπων μελών των οικογενειών μας αλλά και σχετικά με τις λοιπές βιοποριστικές ανάγκες των Ιατρών του ΕΣΥ. Πέραν, δηλαδή, του δωρεάν συσσιτίου στους Ιατρούς, θα παρέχεται τροφή και στέγη στις οικογένειές τους; Ή μήπως θα προτείνει να προβούν σε πλιάτσικο από τα Δημόσια Νοσοκομεία, με αντικείμενα αξίας ανάλογης των παρανόμως
καθυστερούμενων δεδουλευμένων;
 Προτείνουμε, λοιπόν, στον κ. Σημαντήρη για λόγους ευθιξίας, άμεσα να υποβάλει την παραίτησή του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμβουλεύουμε την κα Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ να απομακρύνει από την θέση ευθύνης του τον Προϊστάμενο της Νομικής της Υπηρεσίας.
Η απάντηση των απλήρωτων και «νηστικών» Ειδικευόμενων Ιατρών του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» θα λάβει την μορφή επίσχεσης εργασίας, με Πανελλαδικό συντονισμό με τους Ειδικευόμενους και Ειδικευμένους Ιατρούς των λοιπών μονάδων του ΕΣΥ, αν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2012 δεν έχουν καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου, έντοκα, και για όλες τις εφημερίες που μας αναλογούσαν κατά την προηγούμενη επίσχεση εργασίας, οι παρανόμως χρωστούμενες
αποζημιώσεις.

       Για τον Σύλλογο Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»,

                            το Διοικητικό Συμβούλιο