Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Μόνο μια οικουμενική μπορούμε να δεχτούμε

Όπως σωστά επισημαίνουν οι συνάδελφοι στο Νοσοκομείο Λήμνου μόνο μια οικουμενική μπορούμε να δεχτούμε.
Αυτή που  θα ψηφίσει απλή, ανόθευτη, καθαρή αναλογική και θα προκηρύξει αμέσως εκλογές με αυτό το εκλογικό σύστημα.
Για να εκφραστούν στη βουλή,  όπως πρέπει, όλες οι απόψεις και οι τάσεις στην Ελληνική κοινωνία.
Για να δούμε  πού αρχίζουν και  πού τελειώνουν τα όρια της δημοκρατίας ορισμένων.