Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Έχουμε όμως Ευρώ...(Αυτό θα πει "σκληρό νόμισμα")