Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Κοινή Υπουργική Απόφαση για νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφαλίστων. Μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση ή επικοινωνιακό πυροτέχνημα;


Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)  που αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφαλίστων  ΚΛΙΚ ΕΔΩ- ΦΕΚ Β/ 1465 / 5 Ιουνίου 2014.

Ας δούμε πρώτα τι αναφερει ακριβώς η ΚΥΑ  και μετά να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις (οι επισημάνσεις δικές μας).

"2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απόφαση θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων
----
8. Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης(πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:
α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και
β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.
9. Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων της παραγράφου 8 είναι τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου.
Σε κάθε Νοσοκομείο ορίζονται τριμελείς επιτροπές από το Διοικητή κατά περίπτωση στο Παθολογικό, Χειρουργικό και Ψυχιατρικό Τομέα. Οι εν λόγω Επιτροπές συγκροτούνται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, το Συντονιστή Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα και το Διευθυντή της Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής διοικητικός υπάλληλος του Νοσοκομείου. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας.
10. Για τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων της παραγράφου 8, ορίζεται:
α. Για τους έχοντες πρόβλημα υγείας, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν με αίτησή τους, ιατρική γνωμάτευση υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό και τον προϊστάμενο του αντιστοίχου τμήματος στη τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν παραπεμφθεί.
Οι οριζόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές συνεδριάζουν άμεσα προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των υποβαλλομένων αιτημάτων και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της δαπάνης.
Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά εξολοκλήρου σε ότι έχει σχέση με τη πάθησή τους και παρέχεται μόνο από το Νοσοκομείο που τους παρακολουθεί και για όσο διάστημα χρειάζεται.
β. Για τους προσερχόμενους στα επείγοντα, ορίζεται ως προϋπόθεση ο χαρακτηρισμός των περιστατικών ως επειγόντων από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ. Για την εν λόγω κατηγορία παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ στις οριζόμενες Επιτροπές και ακολουθείται η ως άνω οριζόμενη διαδικασία.
Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά στο χρονικό διάστημα από την προσέλευση στα επείγοντα μέχρι τη γραπτή διαβεβαίωση των υπευθύνων ιατρών ότι διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ή επεμβατικές πράξεις και δεν κινδυνεύει πλέον η υγεία τους.
11. Οι οριζόμενοι στην περίπτωση α. δικαιούχοι νοσοκομειακής περίθαλψης παραπέμπονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων
12. Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.
13. Οι αποφάσεις των ανωτέρω οριζομένων τριμελών Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο από το Σ.Ε.Υ.Π.Π.
14. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 8 υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014"

Παρατηρήσεις
  • Η δαπάνη θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων!!! Ποιους προϋπολογισμούς; Τους κατακρεουργημένους-εγκεκριμένους  που ήδη όλοι είναι στο  κόκκινο και δεν  φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη των νοσοκομείων; Από αυτό ακόμη το εδάφιο φαίνεται  ότι ένα σωρό αιτήματα θα απορρίπτονται γιατί δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία να τα  καλύπτουν από τούς "εγκεκριμένους προϋπολογισμούς".
  •  Είναι γνωστό ότι το ΠΕΔΥ στερείται γιατρούς σε αρκετές ειδικότητες και η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρείων του ΠΕΔΥ υπολειτουργεί. Άρα εισάγουν ανεπίτρεπτα εμπόδια στην πρόσβαση των ανασφάλιστων στα Νοσοκομεία, τα οποία δεν ισχύουν για όσους διαθέτουν ασφάλιση καθώς γιατρός του ΠΕΔΥ, πρέπει να  εξετάσει τον ανασφάλιστο ασθενή και να  τον παραπέμψει σε τριμελή επιτροπή γιατρών Νοσοκομείου, η οποία θα τον εξετάσει εκ νέου για να γνωμοδοτήσει –με ποια κριτήρια άραγε;- εάν πρέπει να εισαχθεί ή όχι.. Η μόνη εναλλακτική λύση που απομένει στους ανασφαλίστους είναι τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων στα οποία θα πρέπει να καταβάλουν το χαράτσι των 5 ευρώ και επιπλέον λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας  και της υποστελέχωσης, ιδιαίτερα των νοσοκομείων της περιφέρειας, θα περιμένουν με τις μέρες να βρουν θέση σε ραντεβού.
  • Δεν εξασφαλίζει με την ΚΥΑ  το υπουργείο Υγείας ότι οι ανασφάλιστοι θα έχουν τα φάρμακα και την απαραίτητη μετεγχειρητική νοσηλεία όταν λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, με κίνδυνο ορισμένοι να επιστρέφουν πίσω σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη που προκάλεσε την εισαγωγή τους. 
  • Τι σημαίνει ότι η  δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά εξολοκλήρου σε ότι έχει σχέση με τη πάθησή τους ; Συνοδές παθήσεις θα καλύπτονται ναι ή όχι;
  • Τι σημαίνει ότι η  δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αφορά  μόνο από το Νοσοκομείο που τους παρακολουθεί και για όσο διάστημα χρειάζεται;
Κατά την άποψή  μας το νέο μέτρο ελάχιστα θα βοηθήσει την  πλήρη και ολοκληρωμένη νοσοκομειακή περίθαλψη των  ανασφάλιστων  συμπολιτών μας  , καθώς θα τους περνά από σαράντα κύματα και απίστευτη ταλαιπωρία  για να τους καλύψει τη νοσηλεία τους, έχει δε κατ εξοχήν επικοινωνιακό χαρακτήρα.
Μόνη λύση ο κοινός αγώνας υγειονομικών και κοινωνίας για την επιβολή της δωρεάν πλήρους ιατροφαρμακευτικής , πρωτοβάθμιας , νοσοκομειακής και μετανοσοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης όλων των κατοίκων χωρίς όρους και προϋποθέσεις