Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για το "Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας"Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.