Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Το κατατεθέν στην ολομέλεια της Βουλής σχέδιο νόμου για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.Το σχέδιο νόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής μετά την επεξεργασία από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
 ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Ελάχιστες και άνευ σημασίας οι τροποποιήσεις από τον υπουργό.