Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Από τη Ρόδο στο ..."Αττικόν", 250 ναυτικά μίλια απόσταση!!!! 
«Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων του ΕΣΥ»Εγκρίνεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες στους οποίους εκτείνεται η εν λόγω συνεργασία ανά τομέα, καθορίζονται ως εξής
 ……
 
Β. Τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας
...
Οι Διοικήσεις των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω.

β) στον ενιαίο σχεδιασμό κοινών υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη υγειονομικής ανάγκης της κάθε περιοχής σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.
γ) στην κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων ιδίου γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση όλων των υποδομών τους.
δ) στη μετακίνηση προσωπικού κατά τις ισχύουσες διατάξεις


ΑΝΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ...
ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ!!!!

ΒΡΕ ΕΙΠΑΜΕ..

ΦΟΥΜΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!!