Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Συνταγογραφείς χειρογράφως; Τότε πληρώνεις...

Για προσέξετε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νέου σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις» ΚΛΙΚ ΕΔΩ

" 5. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους ΦΚΑ, οι συνταγογράφοντες ιατροί χρεώνονται με κάποιο ποσό αποζημείωσης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης."