Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Προετοιμάζουν τη σταδιακή κατάργηση κλινικών και τμημάτων στα ΝοσοκομείαΑυτό εύκολα συνάγεται από τα παρακάτω:


Θέματα Νοσοκομείων και  Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1.Σε κάθε ιατρικό τομέα είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες που είτε υπάγονται οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τμήματα χωρίς δική τους σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνομα, καθώς και λοιπές μονάδες διάφορου γνωστικού αντικειμένου από το παρεχόμενο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού τμήματος στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:«Στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο από το τμήμα και τις μονάδες που το υποστηρίζουν ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες προσδιορίζονται με την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1397/1983.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 2889/2001 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής:«Κάθε κλινικός τομέας έχει ορισμένο αριθμό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τμήματα και τις μονάδες του. Η δύναμη κάθε κλινικού τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 κλίνες.»

 Aυτά συνδυάστε τα με την επόμενη παραγραφο του ίδιου άρθρου :

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) καταργείται.ΚΛΙΚ ΕΔΩ