Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Ξεκινούν τέλη Απριλίου την «αξιολόγηση» των ποσοστώσεων, των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και του "ατομικού μισθού"..
Όπως είχαμε δημοσιεύσει και ΕΔΩ...

Με  εγκύκλιό του  ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ο υπουργός Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  Κ. Μητσοτάκης  ανάβει ουσιαστικά το πράσινο φως για την  αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τις νέες διατάξεις με την ποσόστωση στη βαθμολόγηση.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1 - 10)
Έως και 25% των υπαλλήλων
7-8 (ή από 7,1 – 8,9)
Έως και 60% των υπαλλήλων
1-6 (ή από 1 - 6,9)
15% των υπαλλήλων


Β) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1-10)
Έως και 70% των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου

  
Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,

β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Όπως είναι γνωστό  με τις  νέες διατάξεις  εισάγεται πλέον ο θεσμός του ενός αξιολογητή, έναντι δύο που όριζαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, καθώς και ο θεσμός του εισηγητή.
Ειδικότερα, την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. O εισηγητής δεν βαθμολογεί τον αξιολογούμενο, αλλά η εισήγησή του δύναται να λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή, χωρίς ωστόσο η εισήγηση αυτή να δεσμεύει την κρίση του.

Έτσι σε περιπτώσεις  αξιολόγησης υπαλλήλων τοποθετημένων  σε τμήμα , με βάση τις διατάξεις τις εγκυκλίου ο προϊστάμενος τμήματος είναι ο εισηγητής και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης  είναι ο αξιολογητής.


Τα χρονικά όρια που καθορίζει η εγκυκλιος για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για το έτος 2013:Έως 28/4/2014
Έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
Έως 13/5/2014
Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
Έως 28/5/2014
Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως 30/6/2014
Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που ειδικά στην περίπτωση των νοσοκομείων οδηγεί τους προϊσταμένους διεύθυνσης να  αξιολογούν πρακτικά ως ανεπαρκείς ένα 15% των εργαζομένων,  τους οποίους όμως  οι ίδιοι εμπιστεύονται να καλύπτουν τις βάρδιες στα νοσοκομεία, να φροντίζουν ασθενείς σε κλινικές (πολλές φορές πχ μια νοσηλεύτρια  για 30 ασθενείς), να εργαλειοδοτούν σε χειρουργεία, να  φροντίζουν ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να δίνουν μάχες κάθε λεπτό στα Τμήματα Επειγόντων, να διαχειρίζονται  τις προμήθειες και τα οικονομικά των νοσοκομείων κλπ ,κλπ . 

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θα αξιοποιηθούν τον αμέσως επόμενο χρόνο για την επιβολή  του νέου μισθολογίου που ετοιμάζουν για το Δημόσιο ( όπου φέρνουν στην πράξη τον «ατομικό μισθό» στο Δημόσιο Τομέα ) .  Είναι ξεκάθαρη η  δήλωση του Κ. Μητσοτάκη «Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει». (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που -στην περίπτωση των δημοσίων  νοσοκομείων - τα αποτελέσματα της εφαρμογής του  συνδυαζόμενα με την επίσης «αξιολόγηση» των  ίδιων  των νοσοκομείων- (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)-  θα αποτελέσουν το εργαλείο για την υποβάθμιση νοσοκομείων, την αλλαγή ρόλου και σκοπού τους, καθώς και για την κατάργηση τμημάτων , κλινικών αλλά ακόμα και ολόκληρων νοσηλευτικών μονάδων.

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που, μέσω της "συγκριτικής αξιολόγησης"   που εισάγει,  αποτελεί το εργαλείο για τη δημιουργία ενός μεγάλου και πειθήνιου  κοπαδιού  υπαλλήλων   που σκυφτό και αναζητώντας την προσωπική σωτηρία θα αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα για την εφαρμογή της πιο βάρβαρης πολιτικής που γνώρισε η ανθρωπότητα .  «Άξιος», επομένως, θα θεωρείται ο υπάλληλος που υπηρετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τους αντεργατικούς στόχους.

Πρόκειται για ένα νομοθετικό  έκτρωμα σύμφωνα με το οποίο   δε θα  φθάνει να είσαι «καλός», αλλά επειδή η αξιολόγηση θα είναι "συγκριτική" πρέπει να είσαι  «καλύτερος» από τους άλλους. Άρα πρέπει να ανταγωνίζεσαι τους συναδέλφους σου. Διαίρει και βασίλευε. Δε φθάνει να πιάσεις τους στόχους, αλλά πρέπει να το κάνει το σύνολο των υπαλλήλων της μονάδας που υπηρετείς για να σου επιμερίσουν ανάλογα… τα ποσοστά αριστείας  !  Άρα θα πρέπει να πιέζεις και τους άλλους να υπηρετούν τις χαραγμένες κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές.

Θεωρούμε ότι οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου , ή ίδια η ΑΔΕΔΥ πρέπει να πάρουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες  για να μπλοκαριστεί στην πράξη αυτό το νομοθετικό έκτρωμα.
Όμως  πέρα από τον αν θα δεήσουν να αντιδράσουν οι ηγετικές  συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες των ομοσπονδιών και της ΑΔΕΔΥ, το βαρύ  και άμεσο αυτό καθήκον πέφτει και στα πρωτοβάθμια σωματεία του Δημοσίου αλλά και των Νοσοκομείων .

Ήδη το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, κατόπιν απόφασης της γενικής του συνέλευσης
 θα προχωρήσει  το επόμενο διάστημα σε πρωτοβουλίες για διοργάνωση σύσκεψης για την κοινή δράση απέναντι σε αυτο το νομοθετικό  εκτρωμα
  • τόσο των σωματείων  του Δημοσίου στην Πρέβεζα   
  • όσο και  όλων των σωματείων των νοσοκομείων   της Ηπείρου , Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ,Κέρκυρας ,Λευκάδας .