Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Το νέο λογότυπο του Υπουργείου Υγείας!

Ισχύει από  1ης Σεπτεμβρίου!

Το παλαιό..
Το νέο..


Με τις Υγείες μας...