Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Η μη καταβολή δεδουλευμένων τι κυρώσεις έχει;


"Δούλεμα" σε ψιλό γαζί από τους συγκυβερνητικούς…

Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της «Ναυτεμπορικής»:

"Την υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζομένους υπενθυμίζει στους εργοδότες η Επιθεώρηση Εργασίας, προειδοποιώντας με ποινικές κυρώσεις.
Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. Χάλαρης Μιχάλης, όπως αναφέρεται και στην υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2266/17.12.2010 εγκύκλιό του, η οποία είναι σε ισχύ, καλεί τους Επιθεωρητές Εργασίας, σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος εορτών, μέσα στην τασσόμενη εκ του νόμου προθεσμία, να επεμβαίνουν άμεσα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Το Δώρο Χριστουγέννων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η καθυστέρηση καταβολής του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις".

Αυτόφωρο λοιπόν η μη καταβολή του επιδόματος των Εορτών..

Η μη καταβολή δεδουλευμένων 6 μηνών  σε εργαζόμενους σε νοσοκομείο ( με χρηματικό αντίκρισμα  μάλιστα πολλαπλάσιο του επιδόματος των εορτών), με ποια διαδικασία ακριβώς  διώκεται;