Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Πρέβεζας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Οι θέσεις που κενώθηκαν οφείλονται σε αποχωρήσεις λογω συνταξιοδότησης τα έτη 2010 -2011
Πηγή :Διαύγεια

Τωρα το πόσες από αυτές θα εγκριθούν , θα προκηρυχθούν και θα προσληφθούν...
Μη ξεχνάτε το 1:5 που έγινε 1:10 περίπου και βλέπουμε!!