Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Η νέα ιστοσελίδα της ΑΡΣΙ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΑΣΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ