Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Πιλοτική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων Συνταγογράφησς


Από απόφαση του Υπουργού Υγείας:ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης εφαρμόζονται πιλοτικά στο Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» με υπεύθυνη την κ. Οικονόμου Όλγα, Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων (ΓΝΑ Σισμανόγλειο, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ΓΝ Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»), και στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» με υπεύθυνους τον κ. Λαμπίρη Ηλία, Διοικητή του Νοσοκομείου,
και τον κ. Πετρίκκο Γεώργιο, Δ/ντη της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Με απόφασή τους θα ορισθεί τριμελής επιτροπή για την εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης. Ο τρόπος, οι διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης στα ανωτέρω Νοσοκομεία θα επεκταθεί στη συνέχεια και στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της Α’ και Β’ Υ.ΠΕ., των οποίων την ευθύνη συντονισμού θα έχουν οι ανωτέρω.