Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ημερολογιο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ.Νικολάου Κρήτης


 Πηγή: Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ.Νικολάου

ΚΑΛΟ , ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!

ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ