Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)


Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο απόφαση του Υπουργού Υγείας με κατανομή των πιστώσεων 2012 του ΥΥΚΑ κατά κωδικό.(ΚΛΙΚ ΕΔΩ) .

Υπόψη, όπως αναφέρεται και στην απόφαση, αυτά είναι τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων..

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους κωδικούς με τα αντίστοιχα ποσά σε ευρώ

                             ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 11.000.000,00

0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 2.500.000,00

0272 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 105.175.000,00

0275 Επίδομα θέσεως ευθύνης 9.000.000,00
 
0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών
συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 58.000.000,00

0277 Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης
βιβλιοθήκης 45.000.000,00

0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 37.419.500,00

0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 75.000.000,00
 
0562 Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ. 370.000.000,00
Αν δεν με απατά η μνήμη μου με κάποιες αριθμητικές συγκρίσεις..
..και με δεδομένο ότι αμέσως με την έναρξη  του νέου έτους  θα έχουμε υπουργικές αποφάσεις περικοπών των κονδυλίων κατα 20-30%, όπως συνηθίζεται..

η ευχή που ταριάζει είναι... ΚΑΛΗ ΠΤΩΧΟΧΡΟΝΙΑ!