Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Νεότερα για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα των εργαζομένων στα νοσοκομεία


Τα νεότερα δεδομένα, που αναδημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη για τη βασιμότητά τους, είναι ότι η κυβέρνηση κάτω από  πιέσεις που δέχεται από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων αλλά και από άλλες πλευρές , υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου, ώστε να δοθεί χρόνος σε όσα νοσοκομεία καθυστέρησαν  να αποστείλουν καταστάσεις και εντάλματα πληρωμής δεδουλευμένων των εργαζομένων   να το πράξουν, ώστε να καταβληθούν κάποια χρήματα  την 27η Δεκεμβρίου.
Προϋποθέσεις βέβαια να υπάρχουν τα χρήματα στους  λογαριασμούς των νοσοκομείων   στις ΔΟΥ και να έχουν εγκριθεί τα  εντάλματα από τους κατά τόπους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βεβαίως να τα στείλουν τα νοσοκομεία στην Ενιαία  Αρχή Πληρωμών .

Επισημαίνουμε επίσης ότι και αν ακόμη προχωρήσει αυτή η διαδικασία θα αφορά δεδουλευμένα 2-3 μηνών και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο Πρέβεζας Ιούλιο και Αύγουστο με μικρό ενδεχόμενο Σεπτέμβριο σε ορισμένα νοσοκομεία, , ενώ για τους υπόλοιπους  μήνες δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την τύχη τους (πλην Δεκεμβρίου που μεταφέρεται στις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012)