Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Ο Α. Λοβέρδος για το νέο «Πιλοτικό Πρότυπο Λειτουργίας του ΕΣΥ» και τις εξετάσεις για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας.Για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας  μιλώντας σήμερα στη Βουλή υπεραμύνθηκε της πολιτικής πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ και της εφαρμογής του περιβόητου «νέου προτύπου λειτουργίας του» με συνενώσεις και συνδιοικήσεις  δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων κατά τα πρότυπα των δεύτερων  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Για τις εξετάσεις για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας ανέφερε ότι στόχος είναι η  σχετική νομοθετική ρύθμιση να έλθει προς ψήφιση τον Ιανουάριο.

Ενώ από τον πίνακα εξέλιξης των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας κατά τα έτη 2011-2015 φαίνεται καθαρά περά από τις μείωσεις των κρατικών δαπανών και το άγριο "τσεκούρωμα" που θα πέσει στις  αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.


Εξέλιξη προϋπολογισμών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά τα έτη 2011 – 2015 (τακτικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων) με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ[22] (σε εκατ. €).
                                           
Σύνολο δαπανών Τ.Π. &Π.Δ.Ε. (πλην Ο.Π.Α.Δ.) Υ.Υ.Κ.Α.

2011
2012
2013
2014
2015
Τακτικός Προϋπολογισμός

5.620
5.274
5.080
5.005
4.954
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

65
70
70
70
70
Σύνολο δαπανών ΥΥΚΑ

5.685
5.344
5.150
5.075
5.024
Ανάλυση κατά μείζονα κατηγορία

Αποδοχές και συντάξεις

2.930
2.743
2.649
2.575
2.523
Ασφάλιση-περίθαλψη-κοινωνική προστασία (χωρίς ΟΠΑΔ)
1.917
1.867
1.817
1.817
1.817
Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες

315
305
304
304
303
Αποδιδόμενοι πόροι

8
9
9
9
10
Επιχορήγηση νοσοκομείων για παλαιές οφειλές

450
350
300
300
300


[22] Η διαμόρφωση των εξοικονομήσεων του ΜΠΔΣ εστιάζεται σε 4 κατηγορίες:

(1) αποδοχές και λοιπές πρόσθετες παροχές προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
(2) επιχορήγηση οργανισμών και ιδρυμάτων και χορήγηση εισοδηματικών ενισχύσεων υγειονομικής και κοινωνικής αντίληψης, στο πλαίσιο της συνολικής επαναξιολόγησης του καθεστώτος χορήγησής τους, 
(3) κάλυψη των ελλειμμάτων νοσοκομείων, 
(4) επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση των παλαιοτέρων οφειλών τους.