Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Πίσω από τις λέξεις κρύβονται άλλες στοχεύσεις.
Πριν λίγες μέρες το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην κατάθεση για «διαβούλευση»  διάρκειας ολίγων νυχτερινών ωρών (!!!)  ένα νομοσχέδιο με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.»

Μέσα στα διάφορα άρθρα του υπάρχει και το
Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Η διάταξη αυτή, η οποία τυπικά υπήρχε από το 1992 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) χωρίς πρακτικά να εφαρμοστεί ποτέ , επικαιροποιείται με το παρόν σχέδιο νόμου όχι τυχαία .

Αλλά πριν ασχοληθούμε με αυτό ας δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα μιας τέτοιας εφαρμογής.
Ουσιαστικά , τυπικά και με βούλα, με την επικαιροποίηση  της επίμαχης διάταξης του 1992, βγάζουν εκτός νοσηλευτικού κλάδου περί τις 15.000 εργαζομένων στο χώρο της Υγείας , που προσφέρουν  πραγματικά νοσηλευτικό έργο. Ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα  τμήματα του εργατικού δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας, καθώς θεωρούνται τυπικά μη νοσηλευτές αλλά βοηθοί νοσηλευτών, επιτελούν πραγματικό νοσηλευτικό έργο, αμείβονται λιγότερο για ίδια εργασία λόγω της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν και στήριξαν και στηρίζουν τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας  για δεκαετίες.

Γιατί τώρα μια ανακίνηση του θέματος του κλάδου νοσηλευτών του ΕΣΥ όπως τον νομοθέτησαν το 1992 και παρέμεινε ανενεργός επί 22 σύναπτα έτη ;
Τυχαίο;  
Αποτέλεσμα παρεμβάσεων μιας συντεχνιακής ομάδας στο χώρο των νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  … για την «τιμή» του κλάδου;

Χωρίς να αποκλείεται το τελευταίο , υπάρχουν κάποιες βαθύτερες στοχεύσεις με την επικαιροποίηση αυτής της διάταξης.
Είναι γνωστό ότι η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  σχεδιάζει την ψήφιση και εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου που όπως  και το ισχύον θα έχει δυο στοχεύσεις. Πρώτον τη νέα  συνολική οικονομική υποβάθμιση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο (έστω και σταδιακά) και  δεύτερον την εφαρμογή στην πράξη του «ατομικού μισθολογίου». Πρακτικά δηλαδή θα περάσουμε από το «ενιαίο μισθολόγιο» στο «ατομικό μισθολόγιο» ( μέσω της σύνδεσης μισθού - αξιολόγησης, μισθού-παραγωγικότητας, μισθού-εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ κλπ ). Επίσης στα πλαίσια των νέων σχεδιασμών με τους μισθούς είναι  η επέκταση των ειδικών μισθολογίων όπου ανάμεσα στα νέα ειδικά μισθολόγια (πέρα από αυτά των  γιατρών ΕΣΥ,  , δικαστικών  και ενστόλων) θα φιγουράρει και το «ειδικό νοσηλευτικό μισθολόγιο», όπως επανειλημμένα προανήγγειλε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με κάποια «οικονομικά bonuς»  λόγω της «φύσης και των ιδιαιτεροτήτων  του επαγγέλματος». Όμως άλλο οικονομικό  αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς τους έχει  ένα ειδικό  μισθολόγιο με 30.000-35.000  δικαιούχους και άλλο ένα ειδικό μισθολόγιο με 10.000-12000 δικαιούχους . Και στόχος  θα είναι στο ειδικό μισθολόγιο να  ενταχθούν όσοι ανήκουν στον «κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ».
Τα υπόλοιπα παραλείπονται…

Για να μην μακρηγορούμε; Αν θέλουν κλάδο..
ας  συγκροτήσουν  « Ενιαίο Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ» με εσωτερική διαβάθμιση λόγω διαφοράς εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην κατεύθυνση πάντα της δημιουργίας  στο μελλον μιας ενιαίας και αδιαίρετης νοσηλευτικής.