Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Υπουργικές αποφάσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο
Με  την  πρώτη απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες
Με τη δεύτερη απόφαση ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου της γραπτής εξέτασης για την επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες

Για το ΦΕΚ με τις αποφάσεις ΚΛΙΚ ΕΔΩ