Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Το βιολί τους με την «αξιολόγηση». Θέλουν να «αξιολογήσουν» και συνταξιούχους και… πεθαμένους.
Το βιολί βιολάκι η κυβέρνηση με την «αξιολόγηση» στο Δημόσιο.

Κάθε τόσο αποστέλλει και  μια εγκύκλιο για την εφαρμογή της . 

Μάλιστα στη  νέα, σημερινή διευκρινιστική εγκύκλιο (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  επισημαίνουν ότι για το επιμερισμό τω ποσοστών,  άρα και για τη βαθμολόγηση, "λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις μονάδες αυτές κατά το έτος 2013, έστω και εάν σήμερα έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει από την υπηρεσία (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετάταξης/μεταφοράς σε άλλο φορέα κ.α.""
 Άρα και οι πεθαμένοι…!!!!!

Δεν "μασάμε ".
Συνεχίζουμε την απεργιακή αποχή .
Σε όσους φορείς περάσουν τώρα στο δεύτερο στάδιο  , δηλαδή  αυτό της εισήγησης, όλα τα φύλλα εισήγησης  να παραδίδονται  από τους εισηγητές ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα στο σωματείο ..
Οι εισηγητές   θα υπογράφουν επί σχετικού κειμένου του σωματείου (όπως ακριβώς έγινε  και στο στάδιο της  αυτοαξιολόγησης).